20.09.2022
Община Банско уведомява, че във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  - БЛАГОЕВГРАД, ще проведе обучение на всички членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Банско  на 27.09.2022г. /вторник/ от 18,00 часа в Посетителски информационен център - Банско

12.09.2022

На сайта на ЦИК вече е предоставен достъп до "Симулатор за машинно гласуване" с цел разясняване на машинния вот. Симулаторът може да бъде използван неограничен брой пъти от всеки желаещ да възпроизведе пробно гласуване.
Препратка към "Симулатор за машинно гласуване"

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

07.09.2022
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес  в Общинска администрация – Банско, кметствата или кметските наместничества на общината. Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис  чрез интернет страницата на ГД ,,ГРАО“: https://regna.grao.bg/. Срок до 17.09.2022...

07.09.2022
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянен адрес или настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес. Заявлението трябва да е...

07.09.2022
Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: ► Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения...

Наименование Последно обновен на Брой тегления
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.docx 22.09.2022 00:20 13 Изтегли документ с име "СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА.docx"
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за публикуване.docx 19.08.2022 11:20 59 Изтегли документ с име "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за публикуване.docx"
Наименование Последно обновен на Брой тегления
Заповед за забрана на продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки.pdf 26.09.2022 16:37 14 Изтегли документ с име "Заповед за забрана на продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки.pdf"
Заповед за забрана на продажбата и използването на оръжия...pdf 26.09.2022 15:50 13 Изтегли документ с име "Заповед за забрана на продажбата и използването на оръжия...pdf"
Заповед за поставяне на агитационните материали- гр.Добринище.pdf 02.09.2022 16:47 12 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационните материали- гр.Добринище.pdf"
Заповед за поставяне на агитационни материали с.Кремен.docx 01.09.2022 17:24 12 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационни материали с.Кремен.docx"
Заповед за поставяне на агитационни материали с.Обидим.docx 01.09.2022 17:24 10 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационни материали с.Обидим.docx"
Заповед за поставяне на агитационни материали с.Филипово.docx 01.09.2022 17:24 15 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационни материали с.Филипово.docx"
Заповед за поставяне на агитационни материали с.Осеново.docx 01.09.2022 17:24 9 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационни материали с.Осеново.docx"
Заповед за поставяне на агитационни материали с.Гостун.docx 01.09.2022 17:24 13 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационни материали с.Гостун.docx"
Заповед за поставяне на агитационни материали с.Места.docx 01.09.2022 17:24 10 Изтегли документ с име "Заповед за поставяне на агитационни материали с.Места.docx"
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Банско.pdf 25.08.2022 09:18 27 Изтегли документ с име "Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на гр.Банско.pdf"
Заповед за образуване и утвърждаване на избирателните секции на територията на община Банско.pdf 10.08.2022 09:00 48 Изтегли документ с име "Заповед за образуване и утвърждаване на избирателните секции на територията на община Банско.pdf"
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.pdf 10.08.2022 09:00 34 Изтегли документ с име "Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци.pdf"
Наименование Последно обновен на Брой тегления
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК.doc 17.08.2022 10:58 18 Изтегли документ с име "МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК.doc"
ХРОНОГРАМА за избори за Народно събрание на 02.10.2022г..doc 16.08.2022 13:59 30 Изтегли документ с име "ХРОНОГРАМА за избори за Народно събрание на 02.10.2022г..doc"
ИЗБОРЕН КОДЕКС.pdf 16.08.2022 13:59 14 Изтегли документ с име "ИЗБОРЕН КОДЕКС.pdf"